α,α-bis[4-(dimetilammino)fenil]-4 (fenilammino)naftalene-1-metanolo (C.I. Blu solvente 4)

 

Italiano α,α-bis[4-(dimetilammino)fenil]-4 (fenilammino)naftalene-1-metanolo (C.I. Blu solvente 4)
Definizione
Fonte Comunicato stampa ECHA dal titolo “L’ECHA ha avviato una nuova consultazione pubblica su tredici potenziali sostanze estremamente preoccupanti”, URL: http://echa.europa.eu/documents/10162/570701/pr_12_04_svhc_it.pdf
Riferimento
Inglese α,α-Bis[4-(dimethylamino)phenyl]-4 (phenylamino)naphthalene-1-methanol (C.I. Solvent Blue 4)
Definizione
Fonte SVHC support document – C.I. Solvent Blue 4 [with Michler’s ketone or Michler’s base ≥0.1%], ECHA, URL: http://echa.europa.eu/documents/10162/8a0d716e-d561-4c00-a5bb-1fac2064728c
Riferimento
Francese α,α-bis[4-(diméthylamino)phényl]-4-(phénylamino)naphtalène-1-méthanol (C.I. Solvent Blue 4)
Definizione
Fonte Legifrance.gouv.fr – Avis aux opérateurs économiques sur l’obligation de communiquer des informations sur les substances contenues dans les articles, en application des articles 7.2 et 33 du règlement (CE) n° 1907/2006 REACH, URL : http://www.legifrance.g
Riferimento
Tedesco α,α-Bis[4-(dimethylamino)phenyl]-4 (phenylamino)naphthalen-1-methanol (C.I. Solvent Blue 4)
Definizione
Fonte ECHA-Pressemitteilung vom 18.6.2012: Kandidatenliste um dreizehn neue besonders besorgniserregende Stoffe erweitert, URL: http://echa.europa.eu/documents/10162/2726743/pr_12_16_Candidate+List+13+SVHCs_de.pdf Riferimento
Spagnolo α,α-Bis[4-(dimetilamino)fenil]-4 (fenilamino)naftaleno-1-metanol (C.I. Azul solvente 4)
Definizione
Fonte Comunicado de prensa ECHA/PR/12/04: La ECHA ha realizado una nueva consulta pública sobre trece posibles sustancias extremadamente preocupantes, http://echa.europa.eu/documents/10162/570701/pr_12_04_svhc_es.pdf
Riferimento
Polacco błękit rozpuszczalnikowy 4
Definizione
Fonte ECHA, Komunikat Prasowy 11/04/2012: ECHA rozpoczęła nowe konsultacje publiczne dotyczące trzynastu potencjalnych substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, http://echa.europa.eu/documents/10162/570701/pr_12_04_svhc_pl.pdf
Riferimento


 • Fonte:

  ECHA-term, Terminologia di REACH, CLP e relativa ai biocidi


 • Note:

  I termini o le traduzioni contenuti in questo glossario potrebbero essere obsoleti, deprecati, ancora in discussione o comunque non validi alla data odierna.
  Si declina ogni responsabilità per l’utilizzo della terminologia e delle traduzioni ivi contenute.
  Si invita a consultare la fonte (ECHA-term) per accedere alla terminologia ed alle traduzioni ufficialmente approvate. • Valuta questa voce del glossario

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

  Loading...